Achtergrondinformatie

Nieuwsbrief maart 2018

In 1883 gaf het kerkbestuur aan P.J.H. Cuypers (1827-1921) opdracht een nieuwe kerk te ontwerpen. De kerk moest plaats bieden aan 1600 tot 1700 gelovigen met een vrij zicht op altaar en preekstoel. Ook moesten er minimaal drie altaren, drie biechtstoelen, een doopvont, een zangerstribune met ruim plaats voor een orgel, en twee of drie ingangsportalen worden gebouwd. Na goedkeuring van de tekeningen van Cuypers werd in 1884 met de bouw begonnen en kon de kerk in 1886 in gebruik worden genomen.

Dominicuskerk Mozart sing along eventsDe binnenkant van de kerk is direct fraai versierd. Het plafond van het middenschip werd met sterren bezaaid. De boogprofielen waarop de overkapping rust zijn van smeedijzer die op halfzuilen in de muur rusten. De inrichting van de kerk werd geleverd door het atelier Cuypers-Stolzenberg in Roermond. Daartoe behoorden de preekstoel, de vier biechtstoelen, de schilderingen, het hoofdaltaar en het St. Jozefaltaar. Cuypers maakte ook de ontwerpschetsen voor de gebrandschilderde ramen die door het atelier van F. Nicolas te Roermond en de firma Machhausen te Koblenz werden uitgevoerd.

De beide zijden van het koor en het koor zelf werden beschilderd met fresco’s in de stijl van Fra Angelico, een schilderende dominicaner monnik uit de vroege Italiaanse Renaissance tijd. Er zijn voorstellingen van de kruiswegstaties te bewonderen, maar ook musicerende engelen en een harp spelende koning David.

Wilt u meegenieten van de Mozart scratch in de Dominicuskerk in Amsterdam? U kunt zich hier inschrijven. Wilt u vooral komen luisteren naar onze uitvoering en tegelijkertijd genieten van dit prachtige gebouw, dan kunt u hier toegangskaarten bestellen.Help ons met verspreiden van flyers en ontvang korting! 

Foto flyers verspreiden websiteDraagt u Sing Along Events een warm hart toe?
Wanneer u ons helpt flyers te verspreiden, dan ontvangt u van ons korting op het bedrag van deelname voor één van onze evenementen.
U kunt flyers in de plaatselijke supermarkt ophangen, neerleggen in de buurtbibliotheek of meenemen naar uw koor. 
Stuur ons een mail met uw adresgegevens naar  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  en dan sturen wij u een enveloppe met 3 x 50 flyers toe. Wilt u meer flyers verspreiden, geeft u dit dan aan. Als dank ontvangt u van ons een kortingsbon voor één van onze evenementen.


Nieuwsbrief januari 2018

Voor de binnenkant van de Dominicuskerk haalde de beroemde architect Pierre Cuypers inspiratie uit Italiaanse bedelordekerken, zoals de Santa Maria Novella en de Santa Croce in Florence. Deze hadden altijd een ruim middenschip dat ongehinderd zicht op het altaar en het preekgestoelte bood. Een sobere, functionele vormgeving van de architectuur weerspiegelde het armoede-ideaal van de bedelorden. De koorpartijen en wanden werden met schilderingen van didactische inslag bedekt.

Dit alles is ook in de Dominicuskerk terug te vinden. Het middenschip is opvallend breed, namelijk zestien meter, terwijl de zijbeuken bij gebrek aan ruimte nog geen drie meter breed konden zijn. Voor het met sterren bezaaide plafond van het middenschip maakte Cuypers gebruik van een moderne constructietechniek die toentertijd in Nederland uniek was. De overkapping rust op ijzeren balken die op hun beurt via smeedijzeren boogprofielen op de halfzuilen in de muur rusten. De kruisribgewelven van de lagere zijbeuken, transept en apsis zorgen voor extra zijwaartse ondersteuning. 

De Dominicuskerk is geliefd bij velen, niet alleen door het prachtige ontwerp en interieur, maar ook door een meer dan fijne akoestiek. In deze mooie omgeving kunt u op zaterdag 27 oktober meezingen met het Requiem van Mozart.

De Dominicuskerk is gevestigd aan de Spuistraat 12 in Amsterdam, op loopafstand van het Centraal Station.

U kunt zich hier inschrijven. Op het inschrijfformulier kunt u direct aangeven of u ook de koorpartituur en/of de oefen-cd wilt bestellen. Ook kunt u direct luisterkaarten bestellen.Help ons met verspreiden van flyers en ontvang korting! 

Foto flyers verspreiden websiteDraagt u Sing Along Events een warm hart toe?
Wanneer u ons helpt flyers te verspreiden, dan ontvangt u van ons korting op het bedrag van deelname voor één van onze evenementen.
U kunt flyers in de plaatselijke supermarkt ophangen, neerleggen in de buurtbibliotheek of meenemen naar uw koor. 
Stuur ons een mail met uw adresgegevens naar  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  en dan sturen wij u een enveloppe met 3 x 50 flyers toe. Wilt u meer flyers verspreiden, geeft u dit dan aan. Als dank ontvangt u van ons een kortingsbon voor één van onze evenementen.


 

Nieuwsbrief december 2017mozart reqiuem sing along events

Wolfgang Amadeus Mozart was in de laatste jaren van zijn leven een zeer goed betaald componist, omdat hij door Keizer Joseph II was aangesteld als hofcomponist. De ruime toelage kwam Mozart prima van pas, omdat zijn levensstijl, net als de meeste van zijn opera’s, nogal extravagant was. Zo had hij veel personeel en hield hij van gokken met kaartspellen en biljarten.

Excentrieke opdrachtgever

Toen in de loop van 1791 een opdrachtgever langskwam voor een groot vocaal werk werd die dan ook niet geweigerd. De opdracht was om een Requiem (dodenmis) te schrijven, maar voor wie en waarom bleef in het ongewisse. Inmiddels weten we wel wie dat moet zijn geweest: Graaf Franz Von Walsegg, een excentrieke en vooral rijke Oostenrijker. Graaf Von Walsegg woonde op een kasteel in Gloggnitz, zo’n 50 kilometer ten zuiden van Wenen. Net als Mozart was hij lid van een vrijmetselarijloge en hield hij enorm van theater en muziek. In tegenstelling tot Mozart echter was hij niet in staat om zelf te componeren, maar hij verzon een list: Von Walsegg gaf regelmatig een goedbetaalde opdracht aan een componist en kocht op die manier niet alleen een muziekstuk, maar ook het auteursrecht. Om zijn identiteit niet bekend te maken, huurde Von Walsegg tussenpersonen in om de opdracht over te brengen. Von Walsegg liet vervolgens het muziekstuk, soms onder zijn eigen naam, in zijn slot opvoeren. Het schijnt dat hij soms aan het publiek vroeg wie de componist van het stuk was, een soort pubquiz avant la lettre. Op deze manier legde hij een hele bibliotheek aan van in zijn naam geschreven muziekstukken, vooral kwartetten maar ook andere stukken, en onderhield hij contacten met de meest vooraanstaande componisten van die tijd.

Sjoemelcomponist?

Aan de haal gaan met werk van anderen, auteursfraude plegen, was Von Walsegg niet gewoon een sjoemelcomponist? Geschiedschrijvers zijn over het algemeen mild gestemd over Graaf Von Walsegg, niet in de laatste plaats omdat hij de opdrachtgever is geweest van het laatste en zeker niet het minste werk van de grote componist Wolfgang Amadeus Mozart. De aanleiding voor de opdracht voor dit requiem was bovendien een persoonlijk drama voor de graaf: zijn geliefde vrouw Anna was overleden op de leeftijd van nog maar 20 jaar (hijzelf was 28). De Graaf zou daarna nooit meer trouwen en werd uiteindelijk 64, bijna twee keer zo oud als Mozart.

Het kasteel van Graaf Von Walsegg is nog altijd te bezoeken. Schloss Stuppach ligt in Gloggnitz en is in 1996 gerestaureerd. Bezoekers van het Slot worden vreemd genoeg niet gelokt met de naam van de Graaf, zoals te zien is op de website. Schloss Stuppach

Wij zingen het Reqiuem van Mozart op zaterdag 27 oktober 2018 in de Dominicuskerk aan de Spuistraat 12  in Amsterdam.

U kunt zich hier inschrijven. Op het inschrijfformulier kunt u direct aangeven of u ook de koorpartituur en/of de oefen-cd wilt bestellen. Ook kunt u direct luisterkaarten bestellen voor uw fans.

 

 

 

 Help ons met verspreiden van flyers en ontvang korting! 

Foto flyers verspreiden websiteDraagt u Sing Along Events een warm hart toe?
Wanneer u ons helpt flyers te verspreiden, dan ontvangt u van ons korting op het bedrag van deelname voor één van onze evenementen.
U kunt flyers in de plaatselijke supermarkt ophangen, neerleggen in de buurtbibliotheek of meenemen naar uw koor. 
Stuur ons een mail met uw adresgegevens naar  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  en dan sturen wij u een enveloppe met 3 x 50 flyers toe. Wilt u meer flyers verspreiden, geeft u dit dan aan. Als dank ontvangt u van ons een kortingsbon voor één van onze evenementen.

 

 


 

Nieuwsbrief november 2017

Het Requiem in d-moll (KV 626) is de laatste, onvoltooid gebleven compositie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart. Slechts één onderdeel van Mozarts compositie werd door hem voltooid.
Mozart bedacht en schetste de gehele requiemcompositie vermoedelijk zowel voor als tijdens zijn laatste ziekbed in 1791. Alleen de twee eerste delen werkte hij tot een geheel uit. Omdat het Requiem een bestelde compositie betrof, werd het werk op aandringen van Mozarts weduwe Constanze Mozart voltooid.

Dat het Requiem van Mozart kon ontstaan en inmiddels tot de meest geliefde en gewaardeerde werken van Mozarts gehele oeuvre wordt gerekend, is te danken aan zijn oud-leerling, vriend en collega Frans Xaver Süßmayr, die het afgebroken compositieproject van het requiem op een zeker moment ter hand nam en de meerstemmige muziek completeerde. Feitelijk gezien en strikt genomen bevat de requiemcompositie zelfs meer Süßmayr dan Mozart.

Hier leest u alles over onze scratch-uitvoering van het Requiem van Mozart op zaterdag 27 oktober 2018 in de Dominicuskerk te Amsterdam.

U kunt zich hier inschrijven.Help ons met verspreiden van flyers en ontvang korting!

Draagt u Sing Along Events een warm hart toe?
Wanneer u ons helpt flyers te verspreiden, dan ontvangt u van ons korting op het bedrag van deelname voor één van onze evenementen.
U kunt flyers in de plaatselijke supermarkt ophangen, neerleggen in de buurtbibliotheek of meenemen naar uw koor.
Stuur ons een mail met uw adresgegevens naar  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  en dan sturen wij u een enveloppe met 3 x 50 flyers toe. Wilt u meer flyers verspreiden, geeft u dit dan aan.
Als dank ontvangt u van ons een kortingsbon voor één van onze evenementen.