Toegangskaarten Ramirez Scratch
Toegangskaarten voor het concert Graag ontvang ik toegangskaarten voor het concert á € 12,50 - voor het Misa Criolla/Navidad Nuestra concert op zaterdag 15 december 2017 om 17.00 uur.
Geslacht (*)

Geef aan of u een man of een vrouw bent.
Voornaam/initialen (*)
Vul uw voornaam en/of initialen in.
Tussenvoegsel
Vul a.u.b. in.
Achternaam (*)
Vul uw achternaam in.
Straat (*)
Vul uw straatnaam in.
Huisnummer (*)
Vul uw huisnummer (en eventuele toevoeging, bv 1-hoog) in.
Postcode (*)
Vul uw postcode in.
Woonplaats (*)
Vul uw woonplaats in.
E-mailadres (*)
Vul uw e-mailadres in.
Aantal gewenste kaarten (*)
Geef aan hoeveel toegangskaarten u wilt bestellen.
Totaal
U kunt ook het totaalbedrag AUTOMATISCH laten afschrijven.
Hierbij machtig ik Sing Along Events om bij aanmelding éénmalig het totaalbedrag af te schrijven. (*)

Geef aan of u een automatische incasso wilt afgeven aan Sing Along Events.
IBAN-nummer
Alleen invullen t.b.v. automatische incasso.
Naam rekeninghouder
Alleen invullen t.b.v. automatische incasso.
  • Indien u Sing Along Events niet gemachtigd hebt, maak dan het totaalbedrag over op het ING rekeningnummer: NL09 INGB 0004 5460 54 t.n.v Sing Along Events te Leiden o.v.v Toegangskaarten Ramirez-Concert 2018.
  • Zodra het bedrag binnen is, krijgt u de toegangskaarten binnen twee weken per e-mail in een PDF-bestand toegestuurd. Mocht u de kaarten daarna nog niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op.
  • Zodra u de toegangskaarten ontvangen heeft, is restitutie niet meer mogelijk.
Vragen of opmerkingen
Antispam
Neem de code over in het invulvak.
Antispam<BR><I><SMALL>Neem de code over in het invulvak.</I></small>
  Vernieuwen
Ingevulde code komt niet overeen met de code.